Sociale Vaardigheden

Studeertips

Presenteren

REFLECTEREN

Verder studeren

E.H.B.O.

GVO

Geestelijke Gezondheidszorg

Chronische zieken

Verpleegkundigen

Gezondheidsbeleving

Voeding

Activiteitenpatroon

Zelfbelevings patroon

Waarden/overtuigingenpatroon

Seksualiteit/voortplantingspat

Verpleegkundig rekenen

Vakbonden/Beroepsorganistie

Juridische aspecten

Kwaliteitszorg

BIG

Clienten- Familieraad

Wondverzorging

Ziektebeelden

Algemene Gezondheidszorg

Anatomie

Medicijnen

Zwangerschap

Zelf testen

TOETSEN

Kraamzorg

ICIDH/ICF

Verpleegkundig proces

Verpleegtech. vaardigheden

PROTOCOLLEN

Uitscheidingspatroon

Slaap Rust patroon

Cognitie patroon

Rollen relatie patroon

Stressverwerkings patroon

Vakbladen

Ethiek

ORGANISATIEKUNDE

Patientenveiligheid

Gerelateerd

  • http://www.click2care.org/index.php